9. Portfoliomethodiek

Wat is dit?

In het inburgeringsonderwijs wordt gebruik gemaakt van twee soorten portfolio’s: het ontwikkelportfolio en het assessmentportfolio (een voorbeeld hiervan is het inburgeringsportfolio). Bij het ontwikkelportfolio kan een cursist zijn eigen ontwikkeling in kaart brengen. Een cursist schrijft het portfolio voor zichzelf. De rol van de docent is ondersteunend. In veel alfabetiseringstrajecten maken de cursisten een ontwikkelportfolio. Het inburgeringsportfolio maken cursisten met een ander doel, namelijk om beoordeeld te worden en een diploma te halen.

Wat betekent dit voor de cursist en het onderwijs?

We denken dat door de inzet van een portfolio als onderwijsmiddel cursisten leren leren. Cursisten leren in het ideale geval de trajectdoelen in kleine stapjes te verdelen, waardoor ze zien dat ze voortgang boeken. Bovendien biedt het verzamelen van bewijzen voor het portfolio veel kansen tot taalcontact buiten de muren van de school.

Hoe wordt deze succesfactor gemeten?

De onderzoeker bekijkt welke vorm van het portfolio gebruikt wordt. Daarna kan hij of door observatie in de les of door gesprekken met de coördinator en de cursisten zien in welke mate het portfolio ingebed is in de lessen en hoe de begeleiding rond het portfolio geregeld is. Wordt er in de les aandacht besteed aan het portfolio? Verzamelen de cursisten hun bewijzen helemaal zelfstandig buiten de les? Bereidt de docent de cursisten voor op het verzamelen van het bewijs?