4. Doelgericht en gestructureerde aanpak

Wat is dit?

Samen met maatwerk en een goede intake vormt deze succesfactor een eenheid. Als een taalaanbieder de inburgeringstrajecten en de mogelijkheden voor de cursist goed in kaart kan brengen (en zo dus een gestructureerde aanpak weet te realiseren), kan hij ook vaak maatwerk leveren en is de intake op orde.

Wat betekent dit voor de cursist en het onderwijs?

Na een goede intake begint de cursist met zijn inburgeringstraject. Als de taalaanbieder heeft gezorgd voor een duidelijke structuur, dan weet de cursist wat zijn uitstroomdoelen zijn en hoe deze verband houden met zijn traject. Ook weet hij uit welke stappen en onderdelen zijn traject bestaat, op welke manieren hij zijn stappen kan evalueren en welke consequenties er bij deze evaluaties horen. Het onderwijs kent dus duidelijk onderscheiden stappen met evaluatiemomenten. De docent is vanzelfsprekend op de hoogte van dit systeem.

Hoe wordt deze succesfactor gemeten?

De observator probeert door gesprekken met de coördinator, de docent en een aantal cursisten erachter te komen in welke mate deze succesfactor is geïmplementeerd. Daarbij let hij erop of op deze drie niveaus overeenstemming is over: de informatie over het traject van de cursist, de manieren waarop er geëvalueerd wordt (door bijvoorbeeld het afnemen van toetsen of door het plannen van voortgangsgesprekken) en wat er gebeurt als een cursist wel/niet slaagt voor deze toetsen. Ook ziet de observator een aantal trajectplannen van cursisten in.