16. Motivatie

Wat is dit?

Bij deze succesfactor komen  een aantal andere succesfactoren samen. Een stimulerende houding van de docent, relevante leerstof, succeservaringen en een motiverende groep spelen alle een belangrijke rol in het leerproces. Ook activiteiten die bijdragen aan een goede sfeer in de klas  zorgen voor gemotiveerde cursisten. Zij zullen hun leertaken met plezier uitvoeren en meer tijd aan het leren besteden, met een lagere absentie. Een gemotiveerde cursist leert daarom onmiskenbaar sneller. Dit blijkt ook uit internationaal onderzoek naar effectieve docenten en scholen.

Wat betekent dit voor de cursist en het onderwijs?

Als er veel aandacht wordt besteed aan deze succesfactor, merkt de cursist  in een les veel positiviteit en een opgewekte sfeer om hard te werken. Hij voelt zich vrij om grapjes te maken, om fouten te maken en hij kan (beperkte) invloed uitoefenen op de lesinhoud. De docent speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook cursisten onderling proberen elkaar te stimuleren bij het leren.

Hoe wordt deze succesfactor gemeten?

De onderzoeker observeert hoe er in de les gewerkt wordt. Gebeurt dit met enthousiasme of met tegenzin? Biedt de docent positieve en zinvolle feedback waardoor cursisten zich gestimuleerd voelen door te gaan? Aan de docent vraagt hij of er wordt gevierd in de groep: verjaardagen, behaalde examens etc. Natuurlijk bevraagt de onderzoeker ook cursisten op dit onderdeel.