15. Uitvalpreventie en cursistbegeleiding

Wat is dit?

Cursisten die onderwijs volgen, kunnen hun taalprestaties verbeteren. Daarom moeten onderwijsaanbieders een beleid voeren dat gericht is op zowel presentieverhoging als uitvalpreventie. Hierbij kunnen duidelijke verwachtingen ten aanzien van presentie en duidelijke afspraken (bijvoorbeeld over hoe gemiste lesstof kan worden ingehaald) helpen. Ook faciliteiten voor docentonafhankelijk leren, flexibele programma’s op maat, motivatiebevorderende maatregelen, intensieve begeleiding door een mentor of coach en een goede samenwerking en afstemming tussen de verschillende functionarissen zijn aspecten die kunnen bijdragen aan presentieverhoging en uitvalpreventie.

Wat betekent dit voor de cursist en het onderwijs?

Bij taalaanbieders die inzetten op deze succesfactor kunnen cursisten een mix van maatregelen verwachten. Er zijn maatregelen die motiverend werken: de docent vindt het erg als een cursist er niet is, de lessen zijn van een hoog niveau, het huiswerk wordt doorgegeven en de cursist ziet dat zijn voortgang in de gaten gehouden wordt. Daarnaast zijn er duidelijke afspraken bij absentie: er is een verplicht aantal uren aanwezigheid gesteld, de cursist moet zich afmelden, er zijn vanuit de taalaanbieder of de gemeente sancties als dit percentage niet gehaald wordt en dit alles wordt goed bijgehouden in een administratie.

Hoe wordt deze succesfactor gemeten?

De onderzoeker ziet in de les hoe de presentie genoteerd wordt. Daarnaast bespreekt hij met de co├Ârdinator waaruit het begeleidingssysteem van de taalaanbieder bestaat. Bij de cursisten vraagt hij na wat ze moeten doen als ze afwezig zijn en wat er gebeurt bij absentie. De onderzoeker bepaalt daarna in welke mate de taalaanbieder deze succesfactor ge├»mplementeerd heeft.