13. Integratie van (interactieve) multimedia in het onderwijs

Wat is dit?

Multimediale leermiddelen geven de cursist de gelegenheid te oefenen op het moment dat het hem uitkomt. Bovendien kunnen sommige programma’s interactief de fouten van leerders analyseren en direct feedback geven, en door hun aard of inhoud motiverend zijn. Daarnaast kunnen de programma’s benut worden om authentieke input te leveren aan de cursist en hem in staat te stellen docentonafhankelijk te werken. Uit internationaal onderzoek valt voorzichtig op te maken dat het integreren van multimedia in het onderwijs bijdraagt aan de taalvaardigheid en geletterdheid van de cursisten.

Wat betekent dit voor de cursist en het onderwijs?

De cursist merkt als deze succesfactor toegepast wordt in de les dat hij op veel verschillende manieren het lesmateriaal tot zich neemt. De docent zet audio-cd’s in, laat eens een filmpje op dvd of via internet zien en hij maakt zich bijvoorbeeld de woordenschat eigen via een computerprogramma. In het ideale geval vormen deze onderdelen een logisch geheel en is het voor de docent en de cursist duidelijk waarom zij gebruik maken van deze mogelijkheden.

Hoe wordt deze succesfactor gemeten?

De onderzoeker bekijkt in de les of vraagt na in een gesprek met de docent of de coördinator welke lesmiddelen gebruikt worden in de les. Het is belangrijk dat er een overzicht van alle multimedia bestaat, zodat de cursist en de docent weten wat ze in een les kunnen gebruiken.