12. Materiaal en faciliteiten

Wat is dit?

Voor een inburgeringsprogramma op maat dient goed lesmateriaal aanwezig te zijn dat aansluit bij de doelsituatie. Het is gebaseerd op kennis van taalverwerving en kent een systematische opbouw. Daarnaast moet het lesmateriaal een mix aan oefenvormen bevatten, zelfstandig en docentonafhankelijk leren mogelijk maken en rekening houden met verschillen tussen leerders. Voor een doelgericht inburgeringsprogramma dienen er ook computers, goede (multimedia)programma’s en een optimaal klaslokaal aanwezig te zijn.

Wat betekent dit voor de cursist en het onderwijs?

De invulling van deze succesfactor is uiterst praktisch. Het lokaal moet warm zijn en ingericht met voldoende tafels en stoelen, en de cursisten moeten over genoeg computers kunnen beschikken. Het lesmateriaal moet in ruime mate voorhanden zijn. In het lesmateriaal werkt de cursist op zijn eigen niveau aan taalverwerving. De cursist werkt voornamelijk met één leergang, waarbij de docent soms aanvullend lesmateriaal selecteert. Andere middelen, zoals woordenboeken, zijn beschikbaar. In de tijd die cursisten zelfstandig werken is begeleiding aanwezig.

Hoe wordt deze succesfactor gemeten?

De onderzoeker observeert in de les of vraagt na in een gesprek met de docent in welke mate de taalaanbieder voorziet in de bovenstaande voorwaarden.