1. Docentcompetenties

Wat is dit?

Iedereen heeft wel een idee hoe een goede docent werkt en over welke eigenschappen en competenties deze beschikt. Er is veel onderwijskundig onderzoek gedaan naar de kenmerken van een effectieve docent. Uit dit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld hoge verwachtingen ten aanzien van de leerders, een goed klassenmanagement, het stellen van verschillende soorten vragen of op een duidelijke manier instructie geven het leerrendement verhogen. Cursisten zijn dus werkelijk gebaat bij een goede docent voor de klas, dat is inmiddels bewezen.

Wat betekent dit voor de cursist en het onderwijs?

Een docent die aan veel kenmerken van een effectieve docent voldoet, zal de leertijd voor de cursisten kunnen verkorten en het leerrendement kunnen verhogen. Cursisten merken dat de docent hoge (maar niet te hoge) verwachtingen heeft, dat er eisen aan hun leren wordt gesteld (huiswerk maken, de les voorbereiden, niet opgeven als iets niet lukt) en dat zij weten waar ze aan toe zijn (een duidelijk traject met concrete doelen).

Hoe wordt deze succesfactor gemeten?

Deze succesfactor bestaat dus uit veel verschillende facetten. Voor het onderzoek is een onderverdeling gemaakt. De onderzoeker observeert de pedagogische en de didactische competentie. Daarbij kijkt hij in welke mate de volgende onderdelen worden toegepast:

  • het stimuleren en prijzen van cursisten, het hanteren van duidelijke regels;
  • de begeleiding van het leerproces (met aandacht voor de instructie van de docent en de inzet van verschillende werkvormen);
  • de aandacht voor de taalvaardigheden en de variatie in het taalaanbod;
  • de feedback die de docent geeft
  • de manier waarop de docent doet aan time management in de les;
  • de manier waarop de docent interculturele communicatie aan bod laat komen in zijn lessen.