Succesfactoren

In de Monitor Proeftuinen, een landelijk project van het Ministerie van VROM, werken 27 proeftuinen mee om boven tafel te krijgen op welke manier zogenaamde succesfactoren het onderwijs en de prestaties van de cursisten positief beïnvloeden. Daarvoor is eerst door Cito een onderzoek gedaan naar deze factoren. Een lijst van 16 mogelijke succesfactoren was het resultaat. In 2010 onderzoeken onafhankelijke observatoren van vier universiteiten welke succesfactoren gebruikt worden in het onderwijs, hoe deze toegepast worden en wat het verband is met de leerprestaties van de cursisten. Alle resultaten worden direct teruggegeven aan het onderwijsveld via onder meer het implementatiespoor, zodat elke taalaanbieder, elke gemeente en elke docent er zijn voordeel mee kan doen.

Om welke succesfactoren gaat het?

In juli 2008 gaf het ministerie van VROM aan Cito de opdracht te inventariseren welke factoren een belangrijke bijdrage leveren aan efficiënt en effectief NT2-onderwijs. Daarnaast is er door de Universiteit van Tilburg een onderzoek gedaan naar succesfactoren in alfabetisering.

Van het onderzoek van Cito is een publicatie verschenen, waarin alle succesfactoren kort worden beschreven. Deze publicatie is onderaan deze pagina te downloaden. Ook is hier een kort document te downloaden met daarin alle subfactoren van de succesfactoren.

Aan de linkerzijde kunt u alle 16 succesfactoren bekijken. Per succesfactor zijn ook subpagina’s te bekijken. Op deze pagina’s vindt u informatie over de succesfactoren en hoe ze in de praktijk worden gebracht. De informatie maakt onderdeel uit van het implementatiespoor waarmee betrokkenen op het gebied van inburgering kunnen werken aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.