Onderzoek

In opdracht van het ministerie van VROM voert een team van onafhankelijke observatoren van drie universiteiten onderzoek uit bij 27 proeftuinen. Dit zijn samenwerkingscombinaties van gemeenten en taalaanbieders. Het doel van het onderzoek is om verbanden te leggen tussen de  (mate van implementatie van de) succesfactoren en de leerprestaties van cursisten.

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: metingen van de vorderingen van het taalniveau van cursisten, observaties van proeftuinklassen en gesprekken met coördinatoren, docenten en cursisten.
Resultaten en interessante bevindingen worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief, en op studiedagen. Ook wordt er per succesfactor een overzicht gegeven van de meest actuele resultaten van het onderzoek.